ذوب خاک ازمایشی

طلا معمولا در رگه های پوسته زمین همراه با کانی های مس و یا بصورت آزاد وجود دارد.

معمول ترین ترکیبات طلا عبارت اند از(aucI3) و (haucI4) . مخلوطی از یک قسمت نیتریک و سه قسمت اسید هیدروکلریک aqua regia نام دارد که طلا را در خود حل می کند.    

۶۵% طلای جهان از آفریق به دست می آید.                                           

این عنصر از گذشته های بسیار دور شناخته شده بود طلا در طبیعت به صورت آزاد یافت می شود. این عنصر به طور گسترده در طبیعت پخش شده است و در بیشتر مواقع همراه با کوارتز و پیریت یافت می شود.

این عنصر توسط فرایند های سیانوراسیون، آمالگاماسیون و ذوب استحصال می شود.                    

طلا اغلب بطور طبیعی به صورت آلیاژ همراه با نقره یا دیگر فلزات یافت می شود و همچنین ممکن است به صورت سنگ معدن یا به صورت دانه هایی در گراولها مشاهده می شود.